Thumbico – [Windows]

[ad_1]

Thumbico hiển thị hình thu nhỏ hoặc biểu tượng của bất kỳ tệp, hình ảnh, tài liệu, video hoặc chương trình từ Máy tính để bàn hoặc máy tính của bạn. Nhưng không giống như Windows, hiển thị cho bạn hình ảnh nhỏ, kích thước tiêu chuẩn, Thumbico cung cấp cho bạn phiên bản “không kiểm duyệt” lớn, có kích thước bất kỳ.

Các tính năng như thay đổi kích thước, chuyển đổi hoặc lưu các biểu tượng làm cho nó hữu ích cho các bài thuyết trình, và để phát triển và thử nghiệm phần mềm.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247