TheBrain – [Windows]

[ad_1]

TheBrain giúp bạn sắp xếp tất cả các trang Web, danh bạ, tài liệu, email và tệp của bạn trong một bản đồ trực quan theo ngữ cảnh.

Các mục được liên kết trong một mạng trực quan được thiết kế để mô phỏng theo cách bạn nghĩ.

Giao diện của PersonalBrain là một bản đồ đồ họa, tương tự như bản đồ tư duy, nhưng cho phép bất kỳ mục nào trở thành chủ đề chính.

Sản phẩm cho phép tổ chức thông tin trong một mạng, khắc phục những hạn chế về lưu trữ và tư duy phân cấp.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247