The Welkin Suite IDE – [Windows]

[ad_1]

Welkin Suite là một thế hệ mới Điện ảnh IDE nền tảng đám mây ứng dụng Salesforce cho phép làm việc với Apex, Visualforce, HTML, CSS, JavaScript và bất kỳ hình ảnh nào.

Ngoài ra, IDE cho phép phát triển các Thành phần Lightning, ứng dụng Wave, thực hiện Kiểm tra đơn vị, truy vấn SOQL, Apex ẩn danh, cung cấp giải pháp Gỡ lỗi thông minh và nhiều tính năng khác giúp đơn giản hóa việc phát triển Force.com và tăng năng suất.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247