The Lounge – [Windows]

[ad_1]

jsIRC

jsIRC được viết bằng cách sử dụng Socket.IO, node.js, jQuery Title Alert và Sencha ExtJS, dựa vào string.js, Lo-Dash và PhantomJS. Các tính năng đã triển khai: * Trò chuyện qua webcam * Máy chủ TCP IRC cổ điển * Trò chuyện trên kênh * Chế độ kênh * …

Mã nguồn mở

Miễn phí

jQuery

Node.JS

Socket.io

Self-Hosted

Web

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247