The Geometer’s Sketchpad – [Windows]

[ad_1]

Grapher

Tạo một trong hơn 60 loại biểu đồ độc đáo. Tạo dòng 2D hoặc 3D, phân tán, chức năng, phân tán lớp, bong bóng, bước, vectơ, biểu đồ thanh và biểu đồ biểu đồ thanh nổi. Tạo đường kẻ, tán xạ, tán xạ lớp, vectơ, thanh, hoa hồng, gió và các cực của radar…

Thương mại

Windows

Grapher icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247