Text United – [Windows]

[ad_1]

LF Aligner

LF Aligner giúp người dịch tạo ra những ký ức dịch thuật từ các văn bản và bản dịch của họ. Nó dựa vào Hunalign để ghép câu tự động. Đầu vào: txt, doc, docx, rtf, pdf, html. Đầu ra: tab được phân tách bằng txt, TMX và xls. Với các tính năng web.

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247