Texmaker – [Windows]

[ad_1]

Texmaker là một trình soạn thảo LaTeX miễn phí, tích hợp nhiều công cụ cần thiết để phát triển tài liệu với LaTeX, chỉ trong một ứng dụng.

Texmaker bao gồm hỗ trợ unicode, kiểm tra chính tả, tự động hoàn thành, gấp mã và trình xem pdf tích hợp với hỗ trợ synctex và chế độ xem liên tục.

Texmaker chạy trên các hệ thống Linux, MacOSX và Windows và được phát hành theo giấy phép GPL.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247