TDM-GCC – [Windows]

[ad_1]

MinGW-w64

Mục tiêu của dự án là cung cấp thời gian chạy, tiêu đề và lib để phát triển 64 bit (x64), cũng như 32 bit (x86), các ứng dụng windows sử dụng gcc-4.4 hoặc các phiên bản mới hơn. Nó có thể được coi là một dân gian của MinGW (32)

Mã nguồn mở

Miễn phí

BSD

Linux

Windows

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247