Taskix – [Windows]

[ad_1]

Taskbar Commander

Bạn sẽ không còn phải giải quyết cho vị trí thanh tác vụ mặc định của windows. Bằng cách sử dụng Trình chỉ huy thanh tác vụ, bạn có thể tự động sắp xếp lại các chương trình của mình trong thanh tác vụ theo bất kỳ cách nào bạn thích và để nó nhớ các …

Thương mại

Windows

Taskbar Commander icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247