Tampermonkey – [Windows]

[ad_1]

Tampermonkey là một tiện ích mở rộng trình duyệt miễn phí và là trình quản lý người dùng phổ biến nhất cho các Trình duyệt dựa trên Blink và WebKit như Chrome, Opera Next và Safari.

Mặc dù một số trình duyệt được hỗ trợ có hỗ trợ bản gốc người dùng, Tampermonkey sẽ giúp bạn thuận tiện hơn nhiều trong việc quản lý bản mô tả người dùng của mình. Nó cung cấp các tính năng như cài đặt tập lệnh dễ dàng, kiểm tra cập nhật tự động, tổng quan đơn giản về các tập lệnh đang chạy trên tab, trình chỉnh sửa tích hợp và rất có thể các tập lệnh không tương thích chạy tốt với Tampermonkey.

Tampermonkey có sẵn cho Google Chrome, Opera, Chromium, rất nhiều công cụ phái sinh của họ và cả Firefox và một số trình duyệt Android.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247