Tallie – [Windows]

[ad_1]

Tallie là nền tảng báo cáo chi phí kinh doanh di động duy nhất được thiết kế cho người dùng, được xây dựng bởi các chuyên gia tài chính và được thiết kế để tích hợp với các hệ thống kế toán và các giải pháp SaaS liên quan. Sử dụng ứng dụng Tallie để chụp và tải lên biên lai, tạo báo cáo chi phí và tùy chỉnh chi tiết chi phí trước khi gửi điện tử để phê duyệt. Đơn giản, dễ dàng và mạnh mẽ.

Phần mềm Tallie quét thông minh, phân loại và khớp dữ liệu thẻ tín dụng và thẻ tín dụng của bạn, tự động tạo báo cáo chi phí cho bạn và liên tục đẩy dữ liệu vào hệ thống kế toán của công ty bạn. Trên hết, Tallie bao gồm một bộ tuân thủ (chính sách, định tuyến phê duyệt đa cấp), kiểm soát nội bộ (nhận dạng trùng lặp, ánh xạ sổ cái chung) và các công cụ phân tích để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, sử dụng ổ đĩa và kiểm soát gian lận.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247