Sysdig – [Windows]

[ad_1]

strace

strace là một tiện ích không gian người dùng chẩn đoán, gỡ lỗi và hướng dẫn cho Linux. Nó được sử dụng để giám sát các tương tác giữa các quy trình và nhân Linux, bao gồm các cuộc gọi hệ thống, phân phối tín hiệu và thay đổi trạng thái của quy trình…

Mã nguồn mở

Miễn phí

FreeBSD

BSD

Linux

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247