SwitchHosts! – [Windows]

[ad_1]

HostsFileEditor

Dễ dàng chỉnh sửa và quản lý tệp máy chủ cho Windows ## Đặc trưng * Cắt, sao chép, dán, sao chép, bật, tắt và di chuyển một hoặc nhiều mục cùng một lúc * Lọc và sắp xếp khi có một số lượng lớn các mục lưu trữ * Kích hoạt và vô hiệu hóa toàn bộ hostf…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Windows

HostsFileEditor icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247