superseriousstats – [Windows]

[ad_1]

JSIS – JavaScript IRC Stats

JSIS là viết tắt của thống kê IRC JavaScript. Nói tóm lại, đó là một ứng dụng Node.js tạo các trang web tĩnh để hiển thị số liệu thống kê sử dụng kênh IRC. Nếu từ “IRC” không có nghĩa gì với bạn, thì rất có thể ứng dụng này sẽ hoàn toàn vô dụng đối …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247