SuperF4 – [Windows]

[ad_1]

Windows xKill

Một ứng dụng mà bạn sử dụng Đóng băng và lần đầu tiên bạn nghĩ đến CTRL + ALT + DEL để hiển thị Trình quản lý tác vụ, sau đó bạn phải suy nghĩ các quy trình để tìm ứng dụng bị đóng băng nói trên, sau đó giết nó … Hoặc bạn sử dụng xKill. Sử dụng mộ…

Miễn phí

Windows

Windows xKill icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247