SUMo – [Windows]

[ad_1]

Ketarin

Ketarin là một ứng dụng nhỏ tự động cập nhật và tùy chọn cài đặt các gói thiết lập bằng cách theo dõi các trang web để thay đổi. Trái ngược với các công cụ khác, Ketarin không có nghĩa là luôn cập nhật hệ thống của bạn (như trình quản lý gói), mà là…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Windows

Ketarin icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247