SugarCRM – [Windows]

[ad_1]

InStream

InStream là nền tảng CRM cá nhân được coi là phù hợp hoàn hảo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ các lĩnh vực thị trường khác nhau. Hệ thống cung cấp cho bạn cơ hội để xây dựng số lượng danh sách không giới hạn phù hợp với nhu cầu cụ thể, để có thể …

Thương mại

iPad

Windows Phone

Android Tablet

Chrome OS

Blackberry

iPhone

Android

Web

Linux

Windows

Mac

InStream icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247