StrongDC++ – [Windows]

[ad_1]

Shakespeer

ShakesPeer là chương trình chia sẻ tệp ngang hàng (P2P). Nó là một ứng dụng khách cho giao thức Direct Connect. Mục tiêu chính của ShakesPeer là tạo ra một ứng dụng khách đầy đủ tính năng, tương thích với DC ++, chạy trên Mac OS X với GUI GUI gốc. C…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Mac

Shakespeer icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247