Sticky Notes – Just popped up! – [Windows]

[ad_1]

AltarSoft Sticky Notes Manager

Một chương trình để tạo ghi chú dán trên màn hình. Bạn có thể lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn cần: nhiệm vụ, cuộc hẹn, ngày sinh nhật, số điện thoại, v.v … Tất cả các ghi chú được lưu trữ trong một tệp cấu hình duy nhất và không sử dụng sổ đăng k…

Miễn phí

Windows

AltarSoft Sticky Notes Manager icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247