Stellarium – [Windows]

[ad_1]

SkyMap

SkyMap cung cấp bản đồ bầu trời tương tác cho mọi thời điểm, quan điểm và vị trí trên Trái đất. Nó cho thấy các tên khác nhau, tọa độ, cường độ, sự gia tăng thiên văn và thời gian thiết lập cộng với thông tin bổ sung cho hơn 110000 sao, các vật thể …

Freemium

Windows Phone

Windows RT

Web

Windows

SkyMap icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247