Stellar Repair for PDF – [Windows]

[ad_1]

Stellar Repair for PDF Đây là một phần mềm sửa chữa PDF dựa trên Windows hiệu quả có thể sửa chữa các tệp PDF bị hỏng. Nó khôi phục các biểu mẫu, tiêu đề, chân trang, nghệ thuật chữ, clip art, định dạng trang, hình dạng, biểu đồ và bảng được đính kèm trong tệp PDF.

Sửa chữa hoàn toàn các tệp PDF bị hỏng hoặc bị hỏng của bạn từ nhiều phương tiện lưu trữ
Khôi phục chữ ký số, biểu mẫu, hình mờ, đầu trang và chân trang và biểu đồ
Dễ dàng sửa chữa các siêu liên kết, bình luận, ghi chú và đánh dấu
Sửa bảng tham chiếu chéo và cây trang
Có khả năng khôi phục văn bản, tệp đính kèm, phông chữ và hình ảnh
Khôi phục video clip và âm thanh trong tệp PDF bị hỏng

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247