Stellar Extractor for Windows Backup – [Windows]

[ad_1]

Stellar Extractor cho Windows Backup là một giải pháp khôi phục sao lưu hoàn toàn tự động, được thiết kế để xử lý các tệp sao lưu không thể truy cập được tạo bằng các tiện ích Windows và giúp người dùng khôi phục toàn bộ nội dung từ các tệp BKF, ZIP và VHDX bị hỏng hoặc bị hỏng.

Hỗ trợ phục hồi các tệp Sao lưu bị hỏng (VHDX, BKF, ZIP) được tạo bằng các tiện ích sao lưu Windows.
Khôi phục các tệp sao lưu được tạo bằng NTBackup và Backup Exec bởi Symantec
Hỗ trợ các tệp sao lưu được tạo bằng Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP, 2003 và 2000
Khôi phục tất cả các trường hợp dữ liệu không thể truy cập từ tệp sao lưu đã chọn
Lưu đầu ra được quét ở định dạng tệp .DAT

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247