Steghide – [Windows]

[ad_1]

Steg leather là một chương trình steganography có khả năng ẩn dữ liệu trong các loại tệp hình ảnh và âm thanh khác nhau. Các tần số mẫu màu tương ứng không bị thay đổi, do đó làm cho khả năng nhúng chống lại các thử nghiệm thống kê bậc nhất.

Đặc trưng:
nén dữ liệu nhúng
mã hóa dữ liệu nhúng
nhúng một tổng kiểm tra để xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu được trích xuất
hỗ trợ các tệp JPEG, BMP, WAV và AU

Steg leather được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU (GPL) cho phép sửa đổi và phân phối chương trình miễn là những sửa đổi này được cung cấp cho công chúng theo GPL. Để biết thêm thông tin, xem toàn văn GPL.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247