Giải Pháp Của ST47

ST47 cung cấp các giải pháp công nghệ thông minh và sáng tạođể giúp doanh nghiệp Chuyển đổi số một cách nhanh nhất và phát triển bền vững nhất có thể.

Lý do chọn ST47

Giải pháp chúng tôi phù hợp cho đại đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ

Kiến Thức

Bảng giá

Features

Chatbots

24/7 Support

Teams

Storage

Free

Chatbots: 1

24/7 Support:

Teams:

Storage: 2 GB

Free

Start trial
Essentials

Chatbots: 2

24/7 Support:

Teams: ✔️

Storage: 5 GB

$19

Start trial
Premium

Chatbots: 5

24/7 Support: ✔️

Teams: ✔️

Storage: 10 GB

$49

Start trial
Enterprise

Chatbots: Unlimited

24/7 Support: ✔️

Teams: ✔️

Storage: Unlimited

$99

Start trial