SQLServerBooster – [Windows]

[ad_1]

SQLBackupAndFTP

Tạo các bản sao lưu cơ sở dữ liệu MS SQL Server & Azure, Zips, Encrypts và gửi các bản sao lưu vào một thư mục, FTP, Dropbox, Box, Google Drive, MS OneDrive, Amazon S3 hoặc Windows Azure Storage. Chạy theo Lịch biểu linh hoạt, gửi xác nhận e-mai…

Freemium

Windows

SQLBackupAndFTP icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247