SQLeo Visual Query Builder – [Windows]

[ad_1]

Execute Query

Execute Query là một tiện ích cơ sở dữ liệu độc lập với hệ điều hành cho tất cả các cơ sở dữ liệu chính bao gồm Oracle, PostgreSQL, SQL Server, DB2, MySQL, Sybase, SQLite, H2 và bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác hỗ trợ JDBC. Nhà phát triển ban đầu – Tak…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Execute Query icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247