Springloops – [Windows]

[ad_1]

Springloops là một công cụ quản lý mã nguồn SVN / Git độc đáo tập trung vào các nhóm phát triển web. Nó cho phép bạn viết mã song song và chia sẻ mã của bạn một cách an toàn trên các kết quả, không phải trên các thay đổi bị mất hoặc ghi đè lên các tệp. Với việc triển khai nhanh như chớp, bạn có được sự cộng tác nhanh chóng trong không gian được bảo vệ.

Thêm theo dõi thời gian Chime ™ miễn phí và các mô-đun wiki Anchor ™ để đăng nhập thời gian cam kết và lưu trữ kiến ​​thức của công ty, tích hợp nó với Công cụ cộng tác BamBam ™ cho Ưu điểm và nhận phần mềm quản lý dự án mạnh nhất mà nhà phát triển web có thể nhận được.

Hãy lên tàu ngay bây giờ và làm cho những điều tuyệt vời trở nên đơn giản!

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247