SparkleShare – [Windows]

[ad_1]

IPFS

IPFS là một hệ thống tập tin ngang hàng toàn cầu, phiên bản, ngang hàng. Nó kết hợp các ý tưởng tốt từ Git, BitTorrent, Kademlia, SFS và web. Nó giống như một bittorrent duy nhất, trao đổi các đối tượng git. IPFS cung cấp giao diện đơn giản như web …

Miễn phí

Self-Hosted

BSD

Linux

Windows

Mac

IPFS icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247