Software Informer – [Windows]

[ad_1]

Software Informer là một chương trình, với mục đích chính là cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về phần mềm bạn thực sự sử dụng. Bất cứ khi nào có phiên bản mới hơn của bất kỳ chương trình nào, Software Informer sẽ thông báo cho bạn và cung cấp liên kết để tải xuống bản cập nhật. Nó cũng cho phép bạn theo dõi các bình luận và câu hỏi trên phần mềm tương ứng.
Không chỉ vậy, mà cả một mạng xã hội liên quan đến phần mềm được kết hợp với chương trình siClient của chúng tôi, nơi bạn sẽ có thể:
Nhận thông báo về các bản cập nhật phần mềm quan trọng

Tìm một chương trình hoàn hảo theo nhu cầu của bạn

Đặt câu hỏi và nhận phản hồi từ người dùng có kinh nghiệm

Chia sẻ ý kiến ​​của bạn

Gặp gỡ những người có cùng sở thích

Và nhiều hơn nữa.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247