Softaculous – [Windows]

[ad_1]

CapRover

CapRover là trình quản lý máy chủ web và ứng dụng cơ sở dữ liệu & ứng dụng cơ sở dữ liệu cực kỳ dễ sử dụng, PaaS, cho các ứng dụng NodeJS, Python, PHP, ASP.NET, Ruby, MySQL, MongoDB, Postgres, WordPress (và vv …) của bạn! Nghiêm túc! Ai nên qu…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Docker

Let's Encrypt

NGINX

Self-Hosted

CapRover icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247