Socket.io – [Windows]

[ad_1]

SockJS

SockJS là một thư viện JavaScript của trình duyệt cung cấp một đối tượng giống như WebSocket. SockJS cung cấp cho bạn một API Javascript kết hợp, đa trình duyệt, tạo ra độ trễ thấp, song công hoàn toàn, kênh liên lạc giữa các miền giữa trình duyệt v…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Node.JS

JavaScript

Linux

Windows

Mac

SockJS icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247