SmartShield – [Windows]

[ad_1]

Duplicacy

Sao chép là một công cụ sao lưu đám mây thế hệ mới hỗ trợ 5 nhà cung cấp lưu trữ đám mây lớn (Amazon S3, Google Cloud Storage, Microsoft Azure, Dropbox và Backblaze), cũng như các đĩa cục bộ và máy chủ SFTP (như máy tính Mac / Linux hoặc NAS hộp). S…

Mã nguồn mở

Miễn phí cá nhân

Linux

Windows

Mac

Duplicacy icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247