SMADAV – [Windows]

[ad_1]

Được thành lập vào năm 2006 bởi Zainuddin Nafarin, Smadav Software (Smadsoft) là nhà phát triển phần mềm sáng tạo tập trung vào phát triển các sản phẩm bảo mật chuyên dụng cho Windows. Smadav ngày nay tập trung chủ yếu là phần mềm chống vi-rút bảo vệ bổ sung (lớp thứ hai) và để bảo vệ / làm sạch đĩa USB Flash khỏi vi-rút. Cố gắng rời khỏi các phương pháp danh sách đen cũ, chúng tôi phát triển kỹ thuật không liên quan để phát hiện phần mềm độc hại, chúng tôi sử dụng các phương pháp hành vi, heuristic và danh sách trắng, và chúng tôi vẫn đang phát triển chương trình chống vi-rút thế hệ tiếp theo bằng phương pháp khai thác dữ liệu và học máy.

Smadav có thể dọn sạch một số vi-rút đã lây nhiễm PC của bạn và cũng khắc phục thay đổi sổ đăng ký do vi-rút thực hiện. Nhiều công cụ có trong Smadav Pro để chiến đấu cho việc làm sạch virus. Các công cụ là:

Người dùng phụ thuộc một loại vi-rút, để thêm thủ công tệp nghi ngờ của bạn để dọn dẹp vi-rút trong PC.
Trình quản lý quy trình, để quản lý các quy trình và chương trình chạy trong PC của bạn.
Trình chỉnh sửa hệ thống, để thay đổi một số tùy chọn hệ thống thường bị virus thay đổi.
Win-Force, để buộc mở một số chương trình quản lý hệ thống trong Windows.
Smad-Lock, để miễn dịch ổ đĩa của bạn khỏi một số nhiễm virus.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247