SingleFile – [Windows]

[ad_1]

SingleFile là một tiện ích mở rộng giúp bạn lưu trữ một trang hoàn chỉnh thành một tệp HTML hoặc HTM-File bằng Google Chrome và Chromium.

Trong phiên bản 0.0.76, không thể chỉ lưu một lựa chọn mà không có văn bản quảng cáo ở các cạnh của trang web, như bạn có thể với unMHT. Nhưng tác giả gildas hứa sẽ thực hiện tính năng này trong một trong những phiên bản tiếp theo.

Các tệp đã lưu tương thích với Firefox, Opera, Safari, Konqueror và một phần với Internet Explorer 8, nếu bạn bỏ chọn tùy chọn “xóa các quy tắc CSS không sử dụng”.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247