simpleERB – [Windows]

[ad_1]

Smart Resturant

Nhà hàng thông minh phù hợp để làm việc trong các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ đêm, nhà hàng phục vụ nhanh, nhà hàng thức ăn nhanh và hơn thế nữa. Ngoài ra, bạn có một nhà hàng nhỏ, hoặc nhiều chi nhánh hoặc nhiều bộ phận, công nghệ và chuyên môn …

Thương mại

Android

Windows

Smart Resturant icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247