simperium – [Windows]

[ad_1]

Simperium là một dịch vụ dành cho các nhà phát triển để di chuyển dữ liệu đến mọi nơi cần thiết, ngay lập tức và tự động.

Sử dụng thư viện Simperium và viết một vài dòng mã. Simperium sau đó có thể di chuyển bất kỳ dữ liệu JSON nào qua nhiều phiên bản ứng dụng và dịch vụ phụ trợ của bạn.

Dịch vụ lưu trữ của chúng tôi quản lý sự bền bỉ, bảo mật, xung đột, chia tỷ lệ, tạo phiên bản và sao lưu.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247