SimFlow – [Windows]

[ad_1]

Code_Saturne

Code_Saturne giải quyết các phương trình Navier-Stokes cho các luồng 2D, 2D đối xứng và 3D, ổn định hoặc không ổn định, laminar hoặc hỗn loạn, không thể nén hoặc giãn yếu, đẳng nhiệt hoặc không, với vận chuyển vô hướng nếu cần. Một số mô hình nhiễu…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247