Sick Beard – [Windows]

[ad_1]

Novaroma

Novaroma là phần mềm mã nguồn mở miễn phí. Bạn có thể tự động tìm kiếm và tải xuống chương trình truyền hình, phim và phụ đề. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Novaroma với các máy chủ phương tiện dlna (XMBC, Plex, Servio, PS3, v.v.) Đặc trưng – Tự động …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Windows

Novaroma icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247