shibboleth – [Windows]

[ad_1]

CAS

CAS cung cấp dịch vụ đăng nhập một lần cho doanh nghiệp: Một giao thức mở và tài liệu tốt Một thành phần máy chủ Java nguồn mở Một thư viện máy khách cho Java, .Net, PHP, Perl, Apache, uPortal và các thư viện khác Tích hợp với uPortal, Blackboard, B…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Self-Hosted

Web

Linux

Windows

Mac

CAS icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247