SharePod – [Windows]

[ad_1]

Thêm và xóa nhạc, video, danh sách phát và tác phẩm nghệ thuật trên iPod của bạn. Sao lưu tất cả các bản nhạc mà bạn không thể mất vào máy tính của mình. Nhập chúng tự động vào thư viện iTunes của bạn. SharePod có thể chạy trực tiếp từ chính iPod, vì vậy bạn có thể sử dụng nó ở nơi làm việc, trường học, ở nhà – bất cứ nơi nào bạn và iPod của bạn.

Đặc trưng:

Thêm và xóa nhạc và video khỏi iPod của bạn
Thêm, xóa và chỉnh sửa danh sách phát
Thêm và xóa album nghệ thuật
Xem và sao lưu ảnh
Sao chép nhạc, video và danh sách phát từ iPod sang PC
Nhập nhạc / video vào thư viện iTunes của bạn, bao gồm danh sách phát và xếp hạng
Chỉnh sửa thẻ
Kéo n ‘drop đến và từ Explorer
Giao diện đơn giản, gọn gàng.
Tải nhanh và sử dụng mà không có tính năng phức tạp đơn nhất
Hỗ trợ cho iPhone và iTouch

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247