Serif MoviePlus – [Windows]

[ad_1]

Cinelerra

Cinelerra là một phần mềm chỉnh sửa video phi tuyến tính rất tiên tiến và chuyên nghiệp, nhưng vẫn là nguồn mở. Cinelerra giải quyết ba nhiệm vụ chính: chụp, chỉnh sửa và tổng hợp. Hầu như không có giới hạn đối với độ phân giải video, do đó, dù tiêu…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Cinelerra icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247