Sejda – [Windows]

[ad_1]

Sejda giúp thực hiện các tác vụ PDF của bạn với nền tảng PDF đơn giản, dễ chịu và hiệu quả hơn.

EDIT & ĐĂNG KÝ PDF:
Trình chỉnh sửa PDF
Ký tên
Mùa vụ
Xóa trang
Đầu trang & chân trang
Đánh số Bates
Quay
Sửa
Thay đổi kích thước
Chữ ký ảnh

PDF MERGE:
Thay thế & Trộn
Kết hợp trực quan & sắp xếp lại

MICROSOFT VĂN PHÒNG & hành động PDF:
Chuyển PDF sang văn bản
Từ sang PDF
PDF sang Excel

PDF & CHUYỂN ĐỔI PDF:
Nén
PDF sang JPG
JPG sang PDF
Bảo vệ
Mở khóa
PDF thành văn bản
N-Up
HTML sang PDF
PDF OCR
Thang độ xám

SPLIT PDF
Trích xuất trang
Tách theo trang
Chia theo Dấu trang
Chia thành nửa
Chia theo kích thước
Chia theo văn bản

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247