SeaTools – [Windows]

[ad_1]

DHE DriveInfo

Thông tin về ổ cứng DHE DriveInfoshows: Nhà sản xuất, ID sản phẩm, Số sê-ri, Phần sụn, ATA-Standard, Thông tin xe buýt (S-ATA 150/300/600, P-ATA, USB, SCSI), Kích thước, Kích thước bộ đệm, Tốc độ quay, Trình định dạng, Tính năng , AAM, APM, Bản ghi …

Miễn phí

Windows

DHE DriveInfo icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247