SDelete – [Windows]

[ad_1]

Permanent Eraser

Khi bạn thường xóa các tệp của mình trong Mac OS X, hệ điều hành chỉ quên nơi các tệp cụ thể đó được đặt, trong khi dữ liệu vẫn nằm trên ổ đĩa. Bắt đầu với Mac OS 10.3, Apple đã tăng cường bảo mật bằng cách giới thiệu tính năng Secure Empty Trash, t…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Mac

Permanent Eraser icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247