Script# – [Windows]

[ad_1]

Babel

Babel là một trình biên dịch đa mục đích chung cho JavaScript. Sử dụng Babel, bạn có thể sử dụng (và tạo) thế hệ JavaScript tiếp theo, cũng như thế hệ công cụ JavaScript tiếp theo. JavaScript như một ngôn ngữ không ngừng phát triển, với các thông số…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Node.JS

Web

Linux

Windows

Mac

Babel icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247