ScrapBook – [Windows]

[ad_1]

SiteSucker

SiteSucker là một ứng dụng Macintosh tự động tải xuống các trang web từ Internet. Nó thực hiện điều này bằng cách sao chép không đồng bộ các trang web, hình ảnh, tệp PDF, biểu định kiểu và các tệp khác vào ổ cứng cục bộ của bạn, sao chép cấu trúc th…

Thương mại

iPhone

Mac

SiteSucker icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247