Scan2pdf – [Windows]

[ad_1]

Scan to PDF

Quét, In, Fax, Tải xuống và Lưu trữ Microsoft Office, PDF và Tài liệu văn bản và hình ảnh. Ứng dụng này biến iPhone hoặc iPad của bạn thành Máy quét tiện dụng, Fax, Lưu trữ tệp hoặc Máy in không khí trong túi của bạn. Nó cho phép bạn quét các tài li…

Thương mại

iPad

iPhone

Scan to PDF icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247