SAM Broadcaster – [Windows]

[ad_1]

SAM Broadcaster là một ứng dụng phát sóng vô tuyến Internet của Spacial.
Phần mềm có chức năng chạy một đài phát thanh Internet từ một máy tính. Nó có thể được sử dụng để chạy Live Show với DJ chọn các bản nhạc sẽ phát và trộn âm thanh cũng như hoàn toàn tự động, trong đó chương trình được điều khiển bởi các quy tắc khác nhau được nhà điều hành sử dụng bằng cách sử dụng tập lệnh PAL để chọn các bản nhạc và chương trình xếp hàng.

SAM Broadcaster kết nối với hầu hết các máy chủ phát trực tuyến phổ biến, chẳng hạn như SHOUTcast và SHOUTcast2 cũng như một số máy chủ web như Live365 hoặc các dịch vụ lưu trữ luồng trả phí của công ty, CheapestStream và SpacialNet.

Đối với mục đích thống kê, người nghe được báo cáo bởi các máy chủ phát trực tuyến được hiển thị dưới dạng biểu đồ trong GUI. Phần mềm này cũng đi kèm với một công cụ để tạo các báo cáo về số lượng người nghe và phát các bản nhạc theo yêu cầu của các cơ quan cấp phép khác nhau, bao gồm ASCAP, BMI và SESAC cho mục đích trả tiền bản quyền.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247