RollingTune – [Windows]

[ad_1]

Pandora

Pandora Radio là một đài phát thanh internet miễn phí (được hỗ trợ quảng cáo) được thành lập vào năm 2000. Sử dụng Dự án bộ gen âm nhạc, hơn 400 thuộc tính của các bài hát được phân tích để cá nhân hóa các đài phát thanh từ âm nhạc bạn thích. Với 4,…

Freemium

Kindle Fire

Apple TV

Apple Watch

iPad

Windows Phone

Android Tablet

Blackberry

iPhone

Android

Web

Windows

Mac

Pandora icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247