RoboForm – [Windows]

[ad_1]

Secret Server

Secret Server được thiết kế cho các nhóm quản trị viên CNTT để quản lý mật khẩu của họ. Ngừng sử dụng KeePass – thay vì sử dụng ứng dụng doanh nghiệp được thiết kế để tích hợp Active Directory và tự động thay đổi mật khẩu trên máy chủ, máy trạm, bộ …

Thương mại

Self-Hosted

Web

Windows

Secret Server icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247